G-I-B märke
GEOGRAFISKA INFORMATIONSBYRÅN GIB

Geografiska informationsbyrån är experter på geografisk information. Vi arbetar med innovation, analys och produktion av geografiska beslutsunderlag.

Projekt och visioner samsas med omvärldsanalys och reflektioner på vår blogg och på twitter.

Sara Wiman Civ.Ing.
070-52 00 912

Tobias Edman Fil.Dr
070-52 00 746

Greger Lindeberg Fil.Dr
070-52 00 806


Om du vill prata om geodata och innovation så hittar oss på Götgatan 15 i Stockholm. Det går också att nå oss på e-post.




GEOGRAFISKA INFORMATIONSBYRÅN GIB





 

www.geografiskainformationsbyran.se