G-I-B märke
GEOGRAFISKA INFORMATIONSBYRÅN GIB

Vi är experter på geografisk information. Vi arbetar med innovation, analys och produktion av geografiska beslutsunderlag.

Vi förser våra kunder med geografiska data och analyser som underlättar klimatanpassning och arbete för ett hållbart samhälle. Vi erbjuder expertstöd för att hjälpa våra kunder att utveckla användningen av geografiska underlag i sin verksamhet. Vi bearbetar information från ett stort antal olika källor, från satelliter och UAV:er till öppna, crowd-sourcade eller kommersiella källor. Vi är återförsäljare av lantmäteriets data och kan hjälpa er organisation med geodataförsörjning.

Vi är en del av Microsoft BizSpark och arbetar med beräkningstunga molntjänster i Azure. Vi har också tillgång till Google Earth Engine för satellitdataanalyser med fria satellitdata i en kraftfull servermiljö. Vi har därför möjligheter att processa stora mängder data och ta fram de analyser som du behöver för din verksamhet.

Vi beskriver våra projekt, visioner och drömmar på vår blogg och på twitter. Det kommer vara mycket satellitbilder och miljö, massor av geodata och innovation och små utredningar av rent intresse -allt det som vi brinner för.

Sara Wiman
Civilingenjör
070-52 00 912

Tobias Edman
Fil. Dr
070-52 00 746

Greger Lindeberg
Fil. Dr
070-52 00 806


Vi finns vid Slussen, Götgatan 15, Stockholm. Det går också att nå oss med mail.
GEOGRAFISKA INFORMATIONSBYRÅN GIB

 

www.geografiskainformationsbyran.se